Open gestelde klassen

  • Puppyklas (6-9 maanden)
  • Jeugdklas (9-18 maanden)
  • Jonge hondenklas (15-24 maanden)
  • Openklas (vanaf 15 maanden)
  • Gebruikshondenklas (vanaf 15 maanden)
  • Kampioensklas (vanaf 15 maanden)
  • Veteranen klas (vanaf 8 jaar)
  • Koppelklas

 

Puppyklas

Voor honden die op de dag voor de tentoonstelling de leeftijd van

6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt.

Deze honden competeren niet voor een CAC/CACIB titel.

 

Jeugdklas

Voor honden die op de dag voor de tentoonstelling  de leeftijd van

9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt.

Deze honden competeren voor CAC en beste van het ras.(mits de kwalificatie 1 uitmuntend)  

Deze honden komen niet in aanmerking voor het CACIB.

 

Jonge-hondenklas

Voor honden die op de dag voor de tentoonstelling de leeftijd van

15 maanden hebben bereikten niet ouder zijn dan 24 maanden.

Deze honden competeren voor CAC/CACIB en beste van het ras. (mits de kwalificatie 1 uitmuntend).

 

Openklas

Voor honden die op de dag voor de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

Deze honden competeren voor CAC/CACIB en beste van het ras. (mits de kwalificatie 1 uitmuntend).

 

Gebruikshondenklas

Voor honden die op de dag voor de tentoonstelling de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

Bijgevoegd moet worden een kopie van de verklaring dat de betreffend hond

in de gebruikshondenklas mag worden toegelaten,

afgegeven door de overkoepelende organisatie van het land waarin de eigenaar van de hond woonachtig is.

Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.

Deze honden competeren voor CAC/CACIB en beste van het ras.  (mits de kwalificatie 1 uitmuntend).

 

Kampioensklas

Voor honden die op de dag voor de tentoonstelling de leeftijd van

15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenstitel hebben;

 bijvoorbeeld Belgisch , Duits of VDH-kampioen, Luxemburg of  Nederlands Kampioen.

 Europees- of  Wereldkampioen F.C.I.- en Siegertitels vallen hierbuiten.

De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld.

Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie,

dient met inschrijving te worden meegestuurd.

Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.

Deze honden competeren voor CAC/CACIB en beste van het ras (mits de kwalificatie 1 uitmuntend).

 

Veteranenklas

Voor honden die op de dag van de tentoonstelling 8 jaar geworden zijn.

Deze honden komen in aanmerking voor het (veteranen) CAC.(mits de kwalificatie 1 uitmuntend)

Deze honden komen niet in aanmerking voor het CACIB.

 

Koppelklas

Voor twee honden van hetzelfde ras en variëteit met onderscheid van geslacht en

bonafide eigendom van dezelfde exposant.

De honden die worden ingeschreven in de koppelklas moeten ook in één der anderen klassen zijn ingeschreven.

Titel: Beste Koppel van de dag.